Màu Be Hạt (144): Chất da hạt, khắc được hình có độ đậm nhạt.

Hiển thị kết quả duy nhất