Màu Đen Trơn (161): Chất da đen mờ, hình khắc không sáng.

Hiển thị kết quả duy nhất